Projekti

ABLE2DO
CALL FOR PARTICIPANTS!

Projekts ABLE2DO ir inovatīvs, jo piedāvā jaunu veidu, kā veicināt jauniešu nodarbinātību un konkurētspēju, integrēt mazkvalificētus jauniešus darba tirgū, veicināt jauniešu uzņēmējdarbību

Projekta ABLE2DO galvenais mērķis ir attīstīt jauniešu uzņēmēju domāšanas veidu un iniciatīvas izjūtu, ar nacionālās amatniecības palīdzību, attīstīt atbildīgu attieksmi un spējas atrast un nodrošināt augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus saskaņā ar vietējām vajadzībām un iesaistīto Eiropas valstu ekonomikas perspektīvām, pārņemot labāko praktisko pieredzi un uzņēmējdarbības prasmes, lai radītu augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus,  izmantojot  “Made in Italy” piemēru.

Projekts “Craftmanship’s Future of Europe: “I AM ABLE TO DO!” Nr.2018-1-LV02-KA205-002112″ tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.