About Us

KAS MĒS ESAM

Asociācijas misija un darbība atbilst Starptaustiskās Ontopsiholoģijas Asociācijas vienotiem principiem. Tas ir atbalsts jebkurai darbībai, kura ir vērsta uz dzīves apstākļu uzlabošanu, cilvēka realizāciju un viņa pašapziņas attīstību.

Asociācijas darbības mērķis ir ontopsiholoģijas zinātnes izplatīšanas un attīstības veicināšana sabiedrības labklājības celšanai.

KO MĒS DARAM

The mission and activities of the association are performed in accordance with the Unified Approach of the International Ontological Psychology Association.

Asociācijas misija un darbība atbilst Starptaustiskās Ontopsiholoģijas Asociācijas vienotiem principiem. Tas ir atbalsts jebkurai darbībai, kura ir vērsta uz dzīves apstākļu uzlabošanu, cilvēka realizāciju un viņa pašapziņas attīstību.

Asociācijas darbības veidi ir:

• izglītība un konsultatīvā darbība ontopsiholoģijas jomā;

• novatoriski projekti un personības attīstības programmas ontopsiholoģijas jomā;

• zinātniskie pētījumi un publikācijas ontopsiholoģijas jomā;

• konferences, semināri, kongresi, izstādes;

• dialogs ar sabiedrību un sadarbības tīkls ontopsiholoģijas jomā.

BĪEDRIBAS MISIJA

Biedrības misija un darbība atbilst Starptautiskās Ontopsiholoģijas Associācijas vienotiem principiem (sociāli zinātniskā nevalstiskā organizācija ar speciālo konsultatīvu status Apvienoto Nācijas Organizācijas Ekonomikas un Sociālo lietu padomē), tas ir atbalsts jebkurai darbībai, kura ir vērsta uz dzīves apstākļu uzlabošanu, cilvēka realizāciju un viņa pašapziņas attīstību.