Baltic
Ontopsychology
Association

"Ontopsiholoģija var sniegt
cilvēkam precizitāti, bet no
cilvēka precizitātes veidojas
precīza vēsture" 
- Akad., prof. Antonio Meneghetti

previous arrow
next arrow
Slider

ABOUT US

The mission and activities of the association are performed in accordance with the Unified Approach of the International Ontological Psychology Association.

OUR PROJECTS

Asociācijas misija un darbība atbilst Starptaustiskās Ontopsiholoģijas Asociācijas vienotiem principiem.

OUR CONTACTS

Talr.: +371 27 721 757
info@boa.lv

OUR TEAM

Ņina Linde

Dr. paed., asoc. prof. Ņina Linde Valdes priekšsēdētāja, vadošā pētniece.

Poļina Kolobova

BSc. soc. pol. Poļina Kolobova Zinātniskā sekretāre.